Making fanfiction beautiful enough for a bookshelf